Dorpsquiz Gemeente Beuningen

7 oktober 2023

inschrijfgeld 25 euro per team
op rekening NL64 SNSB 0785 5136 39

Inschrijven:
Stuur een mailtje naar info@dorpsquizbeuningen.nl
met daarin de naam en het emailadres van de teamcaptain, de naam van het team en het aantal teamleden (ongeveer)
Maak het geld over naar het banknummer dat hierboven staat.
De inschrijving is definitief als het geld op onze rekening staat. Als het team uiteindelijk niet mee doet door omstandigheden ontvangt u het inschrijfgeld niet terug (wij gebruiken het geld om de quiz te organiseren).